TRASEEN

Ultrafjelløp – 75 km
Ultraløpet på 75 km går innom 20 fjellpostar og er på ca 5600 høgdemeter. Starten går i sentrum/Grodås kl 08:00 (kan bli endring i starttidspunkt), og følgjer postane i kronologisk rekkefølgje. Trasekartet nedanfor viser moh. på posten, samt avstand til neste post/kontrollpost. Det er også ein enkeltbeskrivelse på stien/terrenget fram til neste post/kontrollpost. Dette er timar i naturen du seint vil gløyme!

75 km løypa til Hornindal Rundt har to variasjonar. Ordinær løype har start i sentrum/Grodås, og ein nyttar begge sidene av dalen. Her er siste post før målgang nr. 20 – Ytrehornsnakken. I tillegg har vi ei «reserveløype» som vi nyttar når det er store snømengder i fjellet. Her nyttar ein sørsida av dalen. Start vil vere i sentrum/Grodås som normalt, men ein snur halvvegs (på Horndøla Bru) og spring same veg tilbake til målområdet.

Cut-off
Det er Cut-off tider på 75 km løpet. Tider blir publisert før løpsstart, men veret kan spele ei rolle for Cut-Off tidene. Ved dårleg ver vil arrangøren kunne stramme inn tidene for å ivareta sikkerheita til både deltakarar og personell. Første Cut-off er på Horndøla Bru (halvvegs) og andre Cut-off på Storesætra – post 15. Med reserveløypa vil Cut-off vere halvvegs (Horndøla Bru) og Holskarsætra – post 8 (på retur vil denne posten reelt vere post 15).

PS: Som deltakar i 75 km løpet er det krav til utstyr i sekken. Hovudlykt, kle, mobil, mm. er obligatorisk for å delta.

Fjellmaraton – 42 km
Fjellmaratonløpet er nytt av året for 2023. Endeleg trase er ennå ikkje bestemt, men vil i stor grad basere seg på 38 km løypa. Start ved Horndøla Bru kl 11:00 (kan bli endring i starttidspunkt), målgang i sentrum/Grodås evt. Honndalshallen. Som 38 km løypa kan Hornindal Rundt arrangøren variere med kva side av dalen ein nyttar når ein spring (nord- eller sørsida av dalen). 42 km vil ha same starttidspunkt som 38 km, men vil springe motsett veg for å oppnå nødvendig lengde for maratondistanse. Nyttar ein sørsida av traseen der post 1 = Muldsvorhornet, må deltakarane på 42 km løpet springe mot Blåvatnet for å oppnå rett lengde. Om traseen er snudd, dvs. nyttar nordsida av dalen der Blåvatnet er post 1, må 42 km løparane springe mot Muldsvorhornet for å oppnå rett lengde. Målgang vil vere i sentrum/Grodås evt. Honndalshallen. Høgdemeter på dette løpet vil vere noko meir enn for 38 km løpet, og Hornindal Rundt vil måtte kome tilbake med denne informasjonen noko seinare. Sjå gjerne på høgdeprofilen nedanfor, med utgangspunkt i Horndøla bru, for å sjå stigning/høgde.

Fjelløp – 38 km
Fjelløpet vert på same lest som dei føregåande åra, med start på Horndøla Bru kl 11:00 (kan bli endring i starttidspunktet), målgang i sentrum/Grodås evt. Honndalshallen. 38 km vert arrangert ved å følgje enten nord- eller sørsida av dalen. Snømengdene i fjella er avgjerande for trasevalet. Ved å følgje sørsida av dalen, vil Muldsvorhornet bli post nr. 1 for alle deltakarane, men dersom arrangøren vel å følgje nordsida av dalen, vil Blåvatnet blir post nr. 1. Målgang vert i sentrum/Grodås evt. Honndalshallen.

Trasekart

kart2023

Last ned pdf

Høgdeprofil

Tidsestimat mellom soner